Inbjudan till Östsvenskan 2020.

Östsvenskan kommer att arrangeras av Huskvarna Fotoklubb.
Det kommer att bli den 4/4 2020 i IKHP stugan. Tid mellan kl 10-16.

Inlämning av tävlingsbilder.

Senast den 3/2 ska bilderna vara inne.
Tema: Livskraft.

Länk till mer info på ÖFD´s hemsida.

Tomas, webmaster