Årsmöte.

Boka redan nu in vårt årsmöte 2020 i Era kalendrar.
Årsmötet äger rum de 3/2 2020 i klubblokalen.
Tiden är 18.30.

Preliminärt på agendan.

  • Redovisning.
  • Val av funktionärer.
  • Motioner.
  • Fika.
  • Övrigt.

Givetvis skickas det ut en komplett dagordning senare.

Tomas, webmaster