Anmälan till storfototräffen!

Glöm inte att anmäla dig till storfototräffen den 22/11.
Senaste anmälning är den 10/11!

Se bifogad inbjudan.

Tomas, webbmaster