Hösten & vinterns aktiviteter i klubben.

Under senaste klubbmötet diskuterades olika förslag till aktiviteter. För er som inte var med på mötet så bifogar jag ett ett dokument med förslagen.

Tanken är nu att vi ska försöka enas om något eller några av dessa förslag (eller annat förslag som du har). Sedan försöker vi tillsammans genomföra detta.

Så nu önskar vi att så många som möjligt inkommer med sina synpunkter.

Välj några förslag från listan eller kom med något eget. Skicka sedan dina Önskemål till Kalle senast den 10/9.
Det är lite kort om tid men, vi vill komma igång a s a p.smiley Så tänk snabbt och maila Kalle. (Om du inte vill maila kan du ringa).

Sedan ska vi försöka planera in några trevliga kvällar/dagar tillsammans!

Ev frågor besvaras av Kalle eller undertecknad.

Tomas, webmaster