Bildvisning/Presentation

Vi ska skapa en “Bildvisning” som ska användas för att presentera klubben och medlemmarnas fotoarbete. Så därför efterlyser vi bilder.smiley

Bilderna ska vara tagna av klubbens medlemmar och på något sätt ha koppling till Värnamo Fotoklubb.

Exmpel på bilder.

-Tävlingsbilder.
-Bilder från klubbutställningar.
-Foto utflyker.
-Andra aktiviteter.
-mm. mm.

Bildformat

Bilderna ska ha längsta sida max 2000 pixlar och max 1,5Mb. Formatet ska vara jpg.
(Samma som vid våra tävlingar)

Inlämning och frågor.

Skicka in max 5 bilder/medlem till adressen:
bildvisning”at”varnamofotoklubb.se
(byt ut “at” mot ett snabel a)
Om du inte vill skicka dina bilder går det säkert bra att lämna bilder till Andreas på en USB sticka vid oktober mötet.

Senast den 7/10 vill Andreas ha in bilderna!

Ev frågor skickas till samma mailadress eller ta kontakt med Andreas S.

Andreas/Tomas, webmaster