Fotoklubbens utställning på Värnamo Stadsbibliotek.

Inbjudan bifogas även som PDF.

Sven-Arne / Tomas, webmaster