God Jul!

Tillönskas alla medlemmar i fotoklubben och övriga fotovänner!

Tomas, webmaster