Blog Image

VFK Forum

Om VFK Forum

Forumet ska ge klubbmedlemmar information ang aktuella aktiviteter som t ex möten, utflykter, utställningar mm.

God Jul

Klubbmeddelande Posted on 2018-12-24 00:30:46

God Jul!

Tillönskas alla medlemmar i fotoklubben och övriga fotovänner!

Tomas, webmasterKlubbens program för våren 2019.

Klubbmeddelande Posted on 2018-12-24 00:26:34

Program för våren 2019.

Programmet för våren är nu fastställt.
Se hemsidan.

Välkomna till mötena och glöm inte lämna in bilder till klubbtävlingarna.smiley

Tomas, webmaster