Inlämning till RIFO klubbtävling!

Vi behöver fler fotografer som lämnar in till klubbtävlingen.
Dina bidrag sänder du till Allan R som sedan skickar bilderna vidare.
Skicka bilderna i god tid före sista inlämningsdag som är den 31/10.

Inbjudan med tävlingsregler bifogas.

Frågor besvaras av Allan R.

Allan / Tomas, webmaster