Dags för möte med klubben igen!

Oktober månadsmöte är i klubblokalen kl 18.30, 2018-10-01.


Agenda

Redovisning av klubbtävlingarnas omg 3.
Sven-Arne & Allan redovisar resultatet.

Omröstning om bild till visitkortet.
Kolla igenom tävlingsbidragen på hemsidan. Länk.
(Se även tidigare inlägg där du kan skiva ut en röstblankett).

Inlämning till klubbtävlingarna, omg 4.

Övriga frågor och information.

Nya och gamla medlemmar hälsas välkomna!

Tomas, webmaster