Hösten 2017.

Höstens program finns nu upplagt på hemsidan.

Tillägg, 12/7.
OBS! Nu även med inlämningstillfällen för klubbtävlingarna. Vilket ju är ganska viktig information. smiley

Tomas, webmaster