Information och inbjudan till deltagande i nätverk.

Några från fotoklubben åkte den 16/6 till gummifabriken för att träffa Josefina som jobbar som projektledare för KKN, Kulturella och Kreativa Näringar.

Vi fick vid besöket info om den satsning som görs för att skapa nätverk och olika forum för kultur inom förenings och näringslivet i Värnamo. Bl a kan det handla om framtida samarbete mellan olika föreningar för att genomföra utställningar, workshops och utbildningar. Möjligheten att genomföra mer kostnadskrävande aktiviteter blir också bättre med samarbetspartners. För vår klubb kan detta gälla ex vis att kunna genomföra kurser och föreläsningar.
Projektet är ännu bara under uppstart och alla riktlinjer är ännu inte klara. Därför finns goda möjligheter för de som deltar i nätverket att påverka innehåll och framtid.

FrÃ¥n klubben har vi förklarat att vi är intresserade att deltaga. Kontakter med andra föreningar i ett nätverk borde kunna ge oss nya möjligheter. BÃ¥de till inspiration och att fÃ¥ “vsa upp oss”.
Uppstart är beräknat till någon gång i höst då nästa etapp av bygget är klart.

Tomas, webmaster